Den ve školce
#rytmusdne

Hra venku umožňuje lepší rozvoj fantazie, tvořivosti, logického myšlení a jemné i hrubé motoriky.

Program dne

7.30 - 8.30

příchod dětí, volná hra

8.30 - 8.45

Přivítání, ranní komunitní kruh - vyprávění a zážitky dětí, motivace k naplánovaným činnostem, jazyková chvilka, pohybové a rytmické hry

8.45 - 9.00

hygiena, svačina

9.00 - 9.45

vzdělávací nabídka – pohybové hry; dramatická, hudební, výtvarná činnost,
předčtenářské, předmatematické a poznávací činnosti.
práce s dětmi v posledním roce předškolní docházky.

9.45 - 11.30

pobyt venku (environmentální výchova; na zahradě, procházky na louku, do lesa, atd.)

11.30 - 12.00

hygiena, oběd

12.05 - 12.20

hygiena, odchod domů, příprava na polední odpočinek

12.30 - 14.00

poslech pohádky, odpočinek, spánek dle potřeby, klidné hry u stolečků, individuální práce

14.00 - 14.30

hygiena, svačina

14.30 - 16.00

hry venku nebo v herně, práce s předškoláky, volná hra, hry dle zájmu dětí, pobyt na školní zahradě

Angličtina - metoda CLILL - angličtina se používá v průběhu celého dne (stačí jednotlivá slovíčka, fráze, písničky, hry - nejde o aktivitu, která se vykonává přesně v daný den a danou hodinu)

Tým

Gabriela Z.

Ředitelka
right arrowright arrow

Eliška S.

Zakladatelka
right arrowright arrow

Magda K.

Pedagog
right arrowright arrow

Renča R.

Průvodce
right arrowright arrow

Marie R.

Průvodce
right arrowright arrow

Denis

Průvodce
right arrowright arrow

Zázemí

Chcete se s námi potkat?

Pokud se vám líbí naše filozofie a chtěli se s námi setkat, domluvte si schůzku. Potkáme se společně u nás Za potokem.