Vzdělávací koncepce

Budujeme inspirativní školu,

- postavenou na respektující komunikaci a demokratických principech
- která podpoří potenciál každého dítěte
- která rozvine kompetence dětí v zásadních oblastech
- která děti propojí s přírodou a zároveň je prakticky vybaví pro život ve 21. století.

Naším cílem je radost dětí ze školy

Protože naše škola bude místem, kde jsou děti přijímány bezvýhradně, cítí se bezpečně, mohou projevit svůj názor, podílet se na podobě školy a vzdělávání. Zároveň se zde stanou sebevědomými a uvědomělými lidmi, získají vědomosti a dovednosti pro reálný život ve společnosti. Místem, kde jsou výuka a ostatní aktivity vyváženy.

Inspirujeme se

- alternativními školami
- moderními poznatky z hlediska přístupů k dětem
- přírodou

Organizace v 1. roce

Základní škola bude první rok provozu umístěna v budově v Chlebovicích a bude mít formu Komunitní školy pro děti 1. stupně s 5-ti denní docházkou. Předpokládaný počet dětí v prvním roce je 10-15.

Děti budou mít v případě zájmu rodičů zajištěno přezkoušení dle zákona v základní škole, zapsané v rejstříku škol. Školné v 1. roce provozu 69.800,- Kč/rok.

2. rok

Ve 2. roce působení se škola zapíše do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a bude umístěna do nové budovy v Chlebovicích, opět s 5-ti denní docházkou. Postupně plánujeme školu rozšiřovat do počtu 90 dětí (cca 10 dětí/ročník).

Další roky

V dalších letech plánujeme školné snižovat dle aktuálních možností školy.

Předběžný zájem o zápis dítěte v ZŠ Za Potokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

plánujeme, že od září 2024 naše základní škola „Za Potokem“ vstoupí do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. K jejímu zápisu však potřebujeme i Vaši podporu, a proto se na Vás obracíme s žádostí o pomoc. MŠMT po nás požaduje doložení zájmu zákonných zástupců o vzdělávání dítěte v příslušném okrese. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě/děti měly možnost být zapsány jak v denním, tak domácím vzdělávání (v jakémkoliv ročníku) v naší nové ZŠ v okrese Frýdek-Místek, vyplňte prosím tento dotazník. Vyplněním dotazníku se k ničemu nezavazujete, a to ani k reálnému zápisu Vašeho dítěte. Poskytnuté údaje nikde nezveřejňujeme, pouze je předáme MŠMT pro účely správního řízení ve věci žádosti o zápis naší nové základní školy do rejstříku škol.

Případné dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese: info@zapotokem.cz

Děkujeme za Vaši podporu a Váš zájem o rozvoj otevřených a inovativních škol v České republice.

Organizační informace

Eliška Sára
+420 606 041 677
eliska@zapotokem.cz
Gabriela Zatloukalová

Vzdělávací koncepce

Daniela Kilduff

Chcete se s námi potkat?

Pokud se vám líbí naše filozofie a chtěli se s námi setkat, domluvte si schůzku. Potkáme se společně u nás Za potokem.