Vzdělávací koncepce Bez Lavice

Přejít na web školy

Budujeme inspirativní školu,

- postavenou na respektující komunikaci a demokratických principech
- která podpoří potenciál každého dítěte
- která rozvine kompetence dětí v zásadních oblastech
- která děti propojí s přírodou a zároveň je prakticky vybaví pro život ve 21. století.

Naším cílem je radost dětí ze školy

Protože naše škola je místem, kde jsou děti přijímány bezvýhradně, cítí se bezpečně, mohou projevit svůj názor, podílet se na podobě školy a vzdělávání. Zároveň se zde stávají sebevědomými a uvědomělými lidmi, získávají vědomosti a dovednosti pro reálný život ve společnosti. Místem, kde jsou výuka a ostatní aktivity vyváženy.

Chcete se s námi potkat?

Pokud se vám líbí naše filozofie a chtěli se s námi setkat, domluvte si schůzku. Potkáme se společně u nás Za potokem.